Түр хүлээнэ үү...

Хөтөлбөр

3D & ГРАФИК ДИЗАЙН

Та нэг жилийн хугацаанд График дизайны анхан шатны суурь мэдлэгээс эхлэн мэргэжлийн өндөр түвшиний мэдлэг, ур чадварыг эзэмших болно. Үүнд хар зураг буюу зургийн үндсэн мэдэгдэхүүнүүд, зургийн эвлүүлэг, Хэвлэлийн эх бэлтгэл бүх төрлийн сошиал постерын дизайн, дижитал арт, ном, тараах материалын дизайныг гаргаж сурна. 2D 3D Видео анимейшны программыг судалснаар хөдөлгөөнт реклам, видео эвлүүлэг, бүх төрлийн 3D модел, Material and Texture, 3D Анимейшн дүр, Хөдөлгөөний удирдлагын бүрэн ойлголттой болж суралцагч бүр өөрийн бүтээлүүдтэй төгсөх болно.

Зургийн үндсэн мэдэгдэхүүнтэй болсноор дизайн хийхийн өмнөх санаагаа цаасан дээр буулгаж Sketch гаргаснаар тухайн дизайны ажлыг хийхэд дөхөм бөгөөд үндсэн дизайн гаргахаас өмнө захиалагчид санаагаа бүрэн ойлгуулна.

Бүх төрлийн хуучин зураг сэргээн засварлах, өнгө өгөх, зурган эвлүүлэг хийх. Бүх төрлийн Social Poster-ийн эх бэлдэх. Гаргасан дүрээ өнгө будгаар будах, зурах (Дижитал арт) Бүх төрлийн Mockup. Illustrator нь лого болон Үсгийн Font зохиох, Зурж сурах. Брэнд бүүк хөгжүүлэлт. Хэвлэлийн эх бэлтгэх. Сав Баглаа боодлын дизайн хийх. Үсгийн Font зохиох, Зурах. Indesign нь Эх бэлтгэх /Сэтгүүл, Брошур, Ном гэх мэт/

Adobe After Effects нь Adobe Systems компаниас боловсруулсан дижитал визуал эффект, хөдөлгөөнт график, нэгтгэх программ бөгөөд кино бүтээх, видео тоглоом, телевизийн үйлдвэрлэлийн дараах үйл явцад ашиглагддаг. Бусад зүйлсийн дотор After Effects-ийг товчлуур хийх, хянах, нэгтгэх, хөдөлгөөнт дүрс хийхэд ашиглаж болно.

Та манай академийн сургалтад хамрагдсанаар олон улсын хамтын ажиллагаатай их дээд сургуулиудад үнэ төлбөргүй зуучлуулахаас гадна 20-100% тэтгэлэгтэйгээр суралцах боломжтой юм.

Бүх төрлийн 3D Модел, Material and texture, 3D character animation, Riging (Хөдөлгөөний удирдлага), Arnold and V-ray Render, Xgen Буюу Үс хийх, Маяа програмыг сурснаар бүх төрлийн 3D биет-ыг хийж түүндээ материал өгч рэндэр өгч хөдөлгөж чаддаг болно.

Sculpting model, Material, Render, Substance painter, Material, Texture (Normal map, color map…) 3D Maya дээр хийсэн моделиуддаа Substance painter программын тусламжтай материал болон теxture өгч сурна.

Foundry Nuke програмыг сурснаар COMPOSITE буюу хийсэн зүйлүүдээ нийлүүлэн эцсийн бүтээгдэхүүн болгож гэрэл сүүдэр өнгийг тааруулж сурна.

ЭХЛЭЛ АКАДЕМИЙГ ТӨГССӨНӨӨР

Мэдээлэл Технологийн Академийн диплом Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны “Чадамжийн” гэрчилгээтэй төгсөх болно.
Танилцуулга

ТА БҮРТГҮҮЛЭХИЙГ ХҮСЧ БАЙНА УУ?

Та өөрт тохирсон цагийн хуваарийг сонгон суралцах бүрэн боломжтой.

Элсэлт

Та сурах Мэргэжлээ сонгоно уу.